ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896 г. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България. В дружеството членуват 2018 души.
Почивка в Странджа

Историята и културата на Тракия – древна и съвременна – от Лазар Налбантов, I-ва част

 

Паметник на Спартак в Сандански

Статия от историка и народен певец Лазар Налбантов за културното и историческото наследство на древна и съвременна Тракия.

Тракия и тракийското историческо и културно наследство вероятно са най-важният елемент от пъзела, който може да ни покаже цялостната картина на древните земи, върху които стъпва територията на съвременна България.

Днес имаме доста точна карта на област Тракия, по-голяма част от която се намира на територията на България – над 60%, малко над 25% е на територията на Турция и около 10% е на територията на Гърция.

Но в дълбока древност, преди повече от 2000 години, границите на Тракия са били други. Фактически, цялата земя на днешна България е била част от голямата древна Тракия. Под името “Тракия” по онова време народите са разбирали земите в границите от река Дунав на север до Егейско и Мраморно море на юг и от Черно море на изток до река Вардар на запад.

В някои варианти на гръцката митология се среща магьосница на име “Тракия”, която е сестра на Европа. Както Европа от митологията е дала названието на континента, така изглежда и нейната сестра е дала названието на Тракия (макар че учените не са единодушни по този въпрос).

Затова не само находките в днешните граници на Тракия, но и всички древни артефакти, по-стари от 2000 години, открити където и да е в България, можем да определим като част от културното наследство на древна Тракия.

Има преки исторически доказателства за това какви точно територии са били населявани от древните жители на Тракия. Преди около 2500 години, V век преди н.е., се създава тракийското царство на одрисите (Одриското царство). Това е тракийска държава, която обединява множество тракийски племена, начело с одрисите.

Древногръцкият историк Тукидит описва доста подробно границите на Одриското царство. Според него тракийските владения се простират от Егейско море до река Дунав и от Черно море до река Струма. За да прекоси един добър пешеходец страната на одрисите от Византион до Струма, ще му бъдат необходими 13 дни – пише Тукидит. Византион е днешен Истанбул, река Струма пресича днешни Кюстендилска и Благоевградска област. Т.е. тракийската държава е заемала цялата територия на юг от Дунав до Егейско море и на запад от Черно море до днешните западни граници на България.

Тракийската държава на одрисите остава в историята като една от най-развитите цивилизации с уникални образци на древно изкуство, което продължава да поразява въображението на съвременния човек. Най-известните културни тракийски артефакти са Панагюрското златно съкровище, Варненското златно съкровище, Вълчитрънското златно съкровище, Рогозенското сребърно съкровище, Луковитското сребърно съкровище, Казанлъшката гробница, Староселската гробница, Свещарската гробница, Златната маска на цар Терес I-ви, бронзовата скулптура на главата на цар Севт III-ти, тракийския град Севтополис, много керамика, монети и др.

Да не забравяме и най-известният воин в света – Спартак, произхождащ от тракийско племе, гладиатор и предводител на въстанието на робите в Рим. Той е напълно реална историческа личност и е още едно доказателство относно това къде се е простирала древна Тракия. Исторически източници указват, че Спартак е бил от тракийското племе меди - това твърди древногръцкия историк Плутарх. Това племе е населявало поречието на река Струма. (Второто предположение е, че е от тракийското племе гети, което е населявало земите около Дунав.)

Плутарх пише, че Спартак не само е бил надарен с изключителна физическа сила и смелост, но също така че “по своята интелигентност и култура той е стоял по-високо от отреденото му положение и съдба”.

През 73 година преди н.е. Спартак вдига на бунт около 200 гладиатори в Рим, които успяват да избият охраната и да се въоръжат. Малко по-късно въстанието се разраства и водените от Спартак роби успяват на няколко пъти да разбият римските войски, пратени да ги усмирят. Две години по-късно въстанието е потушено.

Има поне още една личност от древна Тракия, известна в цял свят – Орфей, който според митовете омайвал Родопите с песните си. Спорно е обаче дали това е било реално съществуващ човек.

Трябва да отбележа още един важен един факт – в България се наброяват над 10 000 тракийски гробници. Само в Долината на тракийските царе - Казанлъшката котловина - има над 1000 тракийски гробници. Замислете се над това число – повече от 10 000 места на територия от 111 000 квадратни километра, в които е възможно да има безценни тракийски артефакти. А са проучени едва няколкостотин от  тях. Едната е известната Казанлъшка гробница, в която са открити уникални стенописи и златни накити. А повечето тракийски съкровища у нас дори не са намерени в тракийските гробници, открити са случайно при изкопни работи. България е класирана на трето място в Европа, след Италия и Гърция, по брой на значими културни артефакти. И това богатство се дължи в огромната си част на древна Тракия.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО

Почивка в Странджа