СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Две български управляват Османската империя заедно със султаните


Кера Тамара - втората от ляво надясно
Две български остават в историята като съпруги на султани на Османската империя. Успели да спечелят любовта и уважението на съпрузите си с красотата и ума си. Никога не забравят, че са български и че в тях тече християнска кръв.

Първата е Кера Тамара, дъщеря на цар Иван Александър от първия му брак с царица Теодора. От същия брак е и Иван Срацимир, който по-късно управлява Видинското царство. От втория брак на Иван Александър е полубрата на Кера Тамара – цар Иван Шишман, който се смята за последния владетел на България преди падането на страната под османска власт.

Кера Тамара е родена между 1340 и 1350 година. Първоначално е омъжена за деспот Константин, но той скоро умира. През 1371 умира бащата на Кера Тамара – цар Иван Александър. На престола застава полубрата на Кера Тамара – Иван Шишман. Скоро във Велико Търново пристигат пратеници на султан Мурад I, за да уредят отношенията на империята с Иван Шишман. Изглежда султан Мурад I е знаел, че Кера Тамара е вдовица, затова я иска за съпруга. Цар Иван Шишман отклонява това предложение и протака окончателното решение 7 години. През 1378 г Иван Шишман повторно признава васалитета си и е принуден да се съобрази с искането на султана.

Първата съпруга на Мурад I е Гюлчичек, майка на бъдещия султан Баязид I, втората се нарича Мелек. Българката Кера Тамара отива в харема на султан Мурад в Бурса като негова трета съпруга, но запазва християнската си вяра. В Бориловия синодик съдбата й е описана като саможертва, като е казано, че тя е отдадена на султан Мурад I “заради българския род”.

Освен като султанка, Кера Тамара е прочута с това, че подарява на Рилския манастир иконата “Света Богородица Осенова”. Иконата е прочута с това, че около образа на Св. Богородица има 32 клетки с частици от мощите на различни светци.

Кема Тамара е изобразена в миниатюра в Лондонското Четвероевангелие.

Гробът на Кера Тамара и до днес се намира в Бурса, до гроба на султан Мурад I.

И още една българка се издига до най-висока позиция в Османската империя. Това е София, според някои източници Соня, прекръстена по-късно на Айше Сенийепервер, родена през 1761 г в Родопите. Попада в харема на султан Абдул Хамид I и ражда бъдещия султан Мустафа IV.

След като синът и става султан, София/Соня/Айше приема титлата Валиде султан, която се полага на майката на управляващия Османската империя. Това осигурява статут на “първа дама” в империята. След време бунт сваля султан Мустафа IV, а по-късно той е убит по заповед на следващия султан Махмуд II. Опасявайки се за живота си и за живота на внука си Ахмед , тогава 14 годишен, София/Соня/Айше бяга в Родопите, близо до родното си място, което е опожарено от османлиите. Със скъпоценностите, взети от двореца, бившата Валиде султан купува храна на хората от родопското село, където живее. За благодарност те й построяват къща на два ката, която по-късно е наречена Айше-конак.

Малко след пристигането на София/Соня/Айше в Родопите, тогавашния султан Селим III праща хора да събират младежи за войската му. Хората в селото на Айше вече знаят, че тя има пари и я молят да откупи синовете им. Айше обаче решава друго – с парите купува оръжие и муниции, въоръжава 2500 души, свързва се с Шабан войвода и уговаря неговите четници да обучават хората й в стрелба. Когато пристигат султанските пратеници, за да събират млади хора за султанската войска, те в няколко сражения са отблъснати от войската на София/Соня/Айше, която на кон, със сабя в ръка и сребърни пищови, затъкнати в пояса, насочва действията на гвардейците си. Скоро след това се разчува из целите Родопи, че Айше е била Валиде султан и че е спечелила битка със султанската войскта. Пристигат първенци от 12 околни села, за да положат пред нея клетва за вярност. Тя обявава, че връща българското си име Соня и създава държава в държавата. Самопровъзгласената българска управница Соня обявява град Ксанти на брега на Бяло море за своя столица.

По материали от исторически източници, доставени от Коста Христов

НАЙ-ПОПУЛЯРНО