Ръководство

Тракийско дружество Странджа се ръководи от седемчленен управителен съвет.

Председател на ТД "Странджа":
Стефан Колев

Членове на Управителния Съвет:

Лазар Налбантов - историк и народен певец
Мариян Калфов - правнук на бившия председател на ТД „Странджа“ - Атанас Калфов
Стойно Петров - от младежката организация на Съюза на тракийските дружества
Ирина Станкова - народна певица
доц. д-р Пенка Георгиева - университетски преподавател
Янка Шурелова - университетски преподавател

НАЙ-ПОПУЛЯРНО