СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 АПРИЛ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

За нас

През 1896 легендарният Капитан Петко Войвода (Петко Киряков) създава във Варна огранизация, чиято цел е да обедини бежанците от Одринска Тракия, които са насилствено принудени да се преместят на територията на тогавашното Княжество България.

Дружеството е регистрирано под името "Странджа" през октомври 1896. През декември същата година в Бургас е свикан учредителен конгрес, а през февруари 1897, отново в Бургас, се провежда т.нар. обединителен конгрес. Взема се решение да се създаде печатен орган на новата организация - вестник "Странджа".

Настоящото Тракийско дружество "Странджа" се явява пряк наследник на дружество "Странджа", създадено от Капитан Петко Войвода. Тракийско дружество "Странджа" е част от Съюза на тракийските дружества в България. Председател на дружеството е Стефан Колев.

Може много да се говори за целите на дружеството, но основната цел на организацията може да се изрази с три думи: "Обединение, обединение, обединение".

Тракийско дружество "Странджа" се старае да опази паметта, наследството и духа на тракийци и техните потомци. Тракийската кауза за нас стои над личната.


От ръководствотоВажни документи за Тракийско Дружество "Странджа"


Удостоверение за историческо правоприемничество на Тракийско Дружество "Странджа" и членство в Съюза на тракийските дружества
Списък на членовете на Тракийско Дружество Странджа с издадени членски карти - 801 души НАЙ-ПОПУЛЯРНО