ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896 г. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България. В дружеството членуват 2018 души.
Почивка в Странджа

29 март – Ден на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинския си дълг

На 29 март честваме Денят на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си задължения. На тази дата е учреден Съюзът на военноинвалидите и пострадалите от войните в България през 1915 година. Девизът на Съюза е “Всичко за България”. Той съществува до 1950 година, а през 1990 е възстановен под названието Съюз на военноинвалидите и пострадалите от война и в мирно време. През 2005 в тази връзка е приет Законът за военноинвалидите и военнопострадалите.

За повече информация посетете уебсайта на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на адрес www.voennoinvalid.bg

НАЙ-ПОПУЛЯРНО

Почивка в Странджа