ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896 г. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България. В дружеството членуват 2018 души.
Почивка в Странджа

142 години от Кресненско-Разложкото въстание

кресненско-разложко въстание

На 5 октомври 2020 година се навършват 142 години от избухването на Кресненско-Разложкото въстание. Това въстание е част от национално-освободителната борба на българите, започнала веднага след обявяване на решенията на Берлинския конгрес, които оставят големи области, населени с българи, извън границите на Княжество България.

Кресненско-Разложкото въстение е бунт на македонските българи, започнал поради това, че цялата област Македония е оставена в рамките на Османската империя, т.е. - извън границите на българската държава.
Подготовката за въстанието започва със съвещание между македонски войводи и български интелектуалци, проведено на 8 септември в Рилския манастир. На това съвещание се взема решение да се организира местно опълчение. На 5 октомври чета от 400 души под командването на Стоян Войвода и Адам Калмиков, напада и разбива в сражение турския гарнизон, разположен близо до Кресна. С това се слага началото на въстанието.

През октомври и ноември 1878 въстанието обхваща селата и градовете по поречието на река Струма, Кресненското дефиле и в Разложката котловина. Освободени са над 40 селища. Въстаническите действия продължават до пролетта на следващата 1879 година, но поради разкол в ръководството на бунтовниците, те започват да търпят поражения. Четите се разпускат през май 1879 и въстанието се прекратява. Около 30 хиляди българи стават бежанци, напускат родните си места и се преселват от Македония в Княжество България.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО

Почивка в Странджа