СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Честита Баба Марта!


Скъпи приятели,

Честита Баба Марта!

Макар астрономическата пролет да започва едва на 21 март, в България винаги се е смятало, че пролетта започва с древният български обичай, свързан с мартеницата, който се празнува на 1-ви март.

Усуканите бял и червен конец са служили за украшение през този ден от незапомнени времена. Те въплъщават в себе си пожеланията за здраве и за берекет през годината. Мартеницата също е символ и на пролетта, която пък винаги е свързана с възраждането, с обновлението, с новото начало.

Пожелаваме на всички членове на Тракийско дружество "Странджа" крепко здраве, дълголетие и благоденствие, чиито символ е нашият древен пролетен обичай.

От Ръководството на ТД "Странджа"

НАЙ-ПОПУЛЯРНО