СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 АПРИЛ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

ТД "Странджа" очаква вашите заяви за участие в концерт, посветен на Капитан Петко Войвода

Тракийско дружество "Странджа" извършва записване на хорове, танцови състави и индивидуални изпълнители за участие в тракийския концерт "Мелодия на планината, песен за героя", посветен на 175-тата годишнина от рождението на Капитан Петко Войвода.

Концерта ще се състои на 18 декември 2019 година.

Условията за участие са:
  • За инвидидуални изпълнители - до 2 песни с общо времетраене до 4 минути.
  • За хорове, певчески състави - до 2 песни с общо времетраене до 5 минути.
  • За танцови състави - до 2 танца с общо времетраене до 7 минути.
  • За поетични рецитали - до 4 минути.
Всички изпълнители трябва да заявят участието си до 30 ноември 2019 година на следния адрес:

Град Бургас, улица Георги Кирков 16

Служебен телефон: 0879 909 394

E-mail: tdstrandja@gmail.com

Заявката за участие е в свободен текст, като трябва да се опишат името на групата или изпълнителя, наименования на изпълненията, ръководител, адрес, телефон за връзка.

Още подробности може да прочетете по-долу:


НАЙ-ПОПУЛЯРНО