СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 АПРИЛ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

ТД “Странджа” – дарител на храм Св.ВМЧ. “Георги Победоносец” в квартал Лозово

На 10 ноември 2019 г с пищна церемония и безупречна организация беше осветен новият храм в квартал Лозово - Св.ВМЧ. “Георги Победоносец”.

Благодарение на 10-годишните усилия на Недка Стайкова, кметски наместник в квартал Лозово, храма най-после беше успешно завършен.

Тракийско дружество “Странджа” също подпомогна изграждането на този храм, за което получи благодарствена грамота, подписана от Отец Франгин, председател на Църковното настоятелство:

ГРАМОТА ЗА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"

МОМЕНТ ОТ ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА

НАЙ-ПОПУЛЯРНО