СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 АПРИЛ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Честит празник Ден на народните будителиНа 1-ви ноември България чества Денят на народните будители. Фактически това е празник на всички български учители, университетски преподаватели, добросъвестни журналисти, писатели, поети, революционери, възрожденци, книжовници и интелектуални авторитети – всички, които са допринесли и допринасят по някакъв начин за “проглеждането” на нацията, за ограмотяването й, за възраждането на българския дух и съхраняването на българската памет.

Този празник олицетворява стремежът на българите към книжовност и образование, към обучение и разбиране, към натрупване на знания и осмислянето им.

Празникът Ден на народните будители е официално въведен в календара на българските празници от правителството на Александър Стамболийски през 1922 година. Празникът бива честван всяка година от 1923 до 1945, когато е отменен от тоталитарния режим на Българската Комунистическа Партия, за да се омаловажи ролята на книжовниците-възрожденци в историята на България. Честването на Деня на народните будители се възстановява през 1992 година.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО