СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Обръщение на Стефан Колев към членовете на Тракийско дружество Странджа по повод 1-ви октомври, Международен ден на хората от третата възраст


Уважаеми членове на Тракийско дружество Странджа, скъпи приятели!

Искам да ви поздравя с Международния ден на хората от третата възраст – 1-ви октомври!

Във връзка с този ден искам да припомня, че само преди стотина години, по времето на нашите прабаби и прадядовци, възраст от 75-80 години се е смятала за дълбока старост. Днес това е възраст, в която много хора продължават да работят или да се занимават с обществено-полезна дейност. 

Мнозина от световните лидери са именно в тази възраст. Днес и според официални проучвания, това е възраст за съзидание и нови хоризонти, за равносметка на постигнатото и поставяне на нови, още по-интересни цели, за пълноценна почивка и пътешествия, за професионално усъвършенстване или занимание с любимото хоби, но в никакъв случай не е възраст за оттегляне от професионална и обществена дейност. Преди – може би, но в нашето време – вече не е.

Именно вие, доказвате това, със своята активност. Вие давате живот на нашето дружество, за което съм ви изключително благодарен!

Честит празник!

НАЙ-ПОПУЛЯРНО