116 години от конгреса на Петрова нива

На 28 юни 1903 г. се провежда конгрес в местността Петрова нива в Странджа планина. Там присъстват над 300 души, делегати и гости, войводи, четници, легални деятели, членове на селските смъртни дружини.

На този конгрес Одринския революционен окръг определя районите, в които ще се водят масови въстанически действия и се избира Главно боево тяло в състав: Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов.

Въстаническите действия трябва да започнат след обявяването на въстанието в Битолско, за дата е избран празникът Преображение Господне.

На снимката: Семейството на Петър Горов Войводата, родом от с. Заберново:


НАЙ-ПОПУЛЯРНО