СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

От днес започва Сирни Заговезни



На 10 март 2019 година започва празника Сирни Заговезни. Той винаги се чества през седмицата, която се пада седем седмици преди Великден.

Сирни Заговезни трае една седмица, през която се изпълняват различни ритуали. Например, на Сирни Заговезни се маскират кукерите, които прогонват злите сили, палят се огньове, които се прескачат за здраве, ергените връзват люлки и люлеят в тях момите, на конец се вързва за тавана и се върти парче бяла халва, от което децата опитват да отхапят и др. Празникът се нарича още и Прошка или Прощална неделя, защото е прието в тези дни младите да искат прошка от по-възрастните.

Празничната трапеза на Сирни Заговезни включва варени яйца, мляко, сирене, халва, баница със сирене.

Името на празника "Сирни" идва от думата сирене - през тази седмица основните ястия са от млечни продукти.

Особено значение по време на празника се отдава на маскираните кукери, които са не само атракция, но и древен обичай, чиито корени се губят на хиляди години назад във времето. Известно е, че още от древните траки са се маскирали по подобен начин по време на Дионисиите - празниците на виното и изкуството.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО