СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Честит 3-ти март!Честит национален празник на всички членове на ТД "Странджа" и на всички българи!

На 03.03.2019 г се навършват 141 години от подписването на т.нар. предварителен Сан-Стефански мирен договор, с който се слага край на руско-турската война от 1877-1878 г и се полагат основите на Третата българска държава. Възниква възможността България отново да се появи като силна и самостоятелна държава на европейската карта след около 480 годишно прекъсване.

До мирния договор от Сан Стефано се стига след руско-турската война от 1877-1878 година, предшествана от Априлското въстание от 1876 година. Най-важните епизоди на войната са Обсадата на Плевен и Шипченската битка.

За съжаление, в друг договор, предшестващ Сан-Стефанския договор, са положени спирачките за създаването на голяма и силна българска държава. Малко преди началото на войната, през 1876 година, Русия и Австро-Унгария се договарят и подписват т.нар. Райхщадско тайно споразумение, в което е записано, че появата на голяма, компактна славянска или друга държава на Балканите е изключено. По този начин още преди войната са заложени предпоставките за решенията на Берлинския конгрес, който разпокъсва България на две части - Източна Румелия, която остава автономна провинция на Османската империя и Княжество България, което е самостоятелна държава. За щастие, тази несправедливост е поправена на 6-ти септември 1885 година с обявяването на Съединението на Източна Румелия и Княжество България.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО