СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

119 години от смъртта на Капитан Петко ВойводаДнес се навършват 119 години от смъртта на Капитан Петко Войвода. Той умира на 7 февруари 1900 година в дома си във Варна, като току-що е навършил 56 години.

Известни са подвизите на Капитан Петко Войвода като защитник на българското население по време на османското владичество. Но и след руско-турската война Капитанът остава верен на принципите си. Така, той освобождава град Марония и обявява околността за свободна република, напук на Сан-Стефанския мирен договор, според който този район не влиза в територията на България. Свободната българска република в Беломорска Тракия просъществува 3 месеца.

По-късно Капитанът продължава борбата за българските земи и наследство вече с мирни средства, като основава дружество Странджа, чиито пряк наследниu е настоящото Тракийско дружество "Странджа".

Днес има издигнати десетки паметници на българския герой - в Бургас, във Варна, в Момчилград, в Кърджали, в Ивайловград, в Крумовград, в Хасково, в Стара Загора, в Пловдив и много други български градове, както и в Рим, близо до паметника на Гарибалди. В град Марония има издигната чешма в памет на войводата.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО