СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

156 години от рождението на Алеко КонстантиновНа 13 януари 2019 г се навършват 156 години от рождението на писателя Алеко Константинов.

Алеко Константинов е роден в Свищов през 1863 г. Завършва право в Одеса. Известно време работи като съдия и адвокат, но голямото му призвание е писането. За краткия си живот той публикува много статии, фейлетони и пътеписи, но славата му се дължи основно на две негови произведения - "Бай Ганьо" и "До Чикаго и назад". Подписва творбите си с няколко псевдонима, най-известен от които е "Щастливеца".

Алеко Константинов развива бурна политическа дейност. Член е на Върховният македоно-одрински комитет - ръководният орган на Македоно-одринската революционна организация, основана от македонци и тракийци, която съществува от 1895 до 1905 година. През 1894 Щастливеца се кандидатира за народен представител, но не е избарн, тъй като изборите са фалшифицирани.

Алеко Константинов е считан за родоначалник на българския туризъм. По негова инициатива се създава първото туристическо дружество в България и за пръв път се организира туристическа група за изкачване на Черни връх. По този повод той публикува пътеписа "Невероятно наистина, но факт: 300 души на Черния връх". Поканата за изкачването на върха е напечатана във вестник "Знаме" на 23 август 1895 г. Част от нея публикуваме по-долу:

ПОКАНА

"Умоляват се софийските любители на българската природа да заповядат в неделя, на 27 август, на Черни връх на Витоша, гдето точно в 12 часа през деня ще се открие заседание за състоянието на един клуб на българските туристи. Поканата се отнася до всички любители, навършили 20-годишна възраст."

 От няколко любители пешеходци

"- Глупости! - ще кажат някои наши велемудри държавници и политикани, привикнали да се движат само в сферата на висшата политика и да вършат само велики дела.

- Луди хора! - ще кажат разкисналите и преждевременно сбабените вечни посетители на кафенетата и академиите.

- Блазе им! - ще рекат с въздишка тия, на които природен недостатък, болест или нещастен случай е подкосил нозете или е разклатено общото състояние на здравето им.

- Браво! - ще извикат всички жизнерадостни сили на българската столица, всички тия, които са умели да се ползуват най-добре от свободното си време и са търсили душевен покой и чисто наслаждение в дивата прелест и поражающето величие на нашата чудна природа..."

НАЙ-ПОПУЛЯРНО