Гости от с. Маринка


 На 29 ноември 2018 г. на гости на секция "Златна Есен " към Тракийско Дружество "Странджа" с председател Катерина Колева, бяха членове и представители на ръководния състав на Културен Клуб на Пенсионера с. Маринка с председател Тодорка Станчева.

Топлото посрещане закрепи още по-силно приятелството между секциите.


НАЙ-ПОПУЛЯРНО