СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Стиляна – създателката на българския флаг


Днес ще си припомним историята на създаването на българският трибагреник.

Идеята за българския флаг идва от знамето, извезано от Стиляна Параскевова.  Тя живее в Браила, заедно с баща си Иван Параскевов.

Иван Параскевов е български патриот, преследван от турските власти, емигрирал в град Браила, Румъния.

През 1876, когато вече се усеща полъха на свободата, в Българския Революционен Централен Комитет се обсъжда идеята да се създаде български флаг, с който бунтовниците да се включат във войната срещу Турция. Иван Параскевов купува коприна, бисери и сърмени конци, а дъщеря му, тогава 14-годишната Стиляна, извезва знамето с хоризонтални бяла, зелена и червена ивици. Върху зелената ивица е извезан жълт лъв с корона и надпис БЪЛГАРИЯ над него. Знамето е завършено през април 1877 и става известно като “Браилското знаме”.

По-късно, през 1879, флагът от Браила става основа за създаването на официалния български трибагреник. Браилският трибагреник се съхранява и до днес във Военноисторическия музей в София.

НАЙ-ПОПУЛЯРНО