СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020, а по-късно то беше удължено до 13 май.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 МАЙ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

Поздравителен адрес от Съюза на тракийските дружества в България

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н СТЕФАН КОЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТД СТРАНДЖА - БУРГС

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,
УВАЖАЕМИ ТРАКИЙЦИ

Приемете моето и на Централното ръководство на СТБД приветствие по случай откриването на новия офис на Тракийско дружество “Странджа” в Бургас.

С волята и усилията ви тук се изгражда силно ядро, което мобилизира тракийци от Бургаския регион, а нашата организация се утвърждава и се развива и добива все по-голям авторитет сред обществеността.

Денят 1 ноември е знаменателен и защото днес почитаме делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се български национален дух, на неугасващия стремеж към свобода, патриотизъм и родолюбие.

Уверен съм, че благодарение на енергията на дружеството, в този нов дом ще има много идеи, инициативи и събития в процесите на консолидация и укрепване на българската държавност и с чест ще изпълнява своята духовна мисия, ще стане истинско средище на тракийци, които ще се чувастват у дома си и ще участват активно в нашия организационен живот.

Искам да благодаря и на всички вас – заради отговорността ви да съхранявате безкористно и от сърце паметта и силата на българската национална идентичност.

Желая ви много здраве, енергия и вдъхновение!

С УВАЖЕНИЕ
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

ОРИГИНАЛ НА ПОЗДРАВИТЕЛНИЯ АДРЕС:


НАЙ-ПОПУЛЯРНО