ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896 г. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България. В дружеството членуват 2018 души.
Почивка в Странджа

Поздравителен адрес от Съюза на тракийските дружества в България

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н СТЕФАН КОЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТД СТРАНДЖА - БУРГС

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,
УВАЖАЕМИ ТРАКИЙЦИ

Приемете моето и на Централното ръководство на СТБД приветствие по случай откриването на новия офис на Тракийско дружество “Странджа” в Бургас.

С волята и усилията ви тук се изгражда силно ядро, което мобилизира тракийци от Бургаския регион, а нашата организация се утвърждава и се развива и добива все по-голям авторитет сред обществеността.

Денят 1 ноември е знаменателен и защото днес почитаме делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се български национален дух, на неугасващия стремеж към свобода, патриотизъм и родолюбие.

Уверен съм, че благодарение на енергията на дружеството, в този нов дом ще има много идеи, инициативи и събития в процесите на консолидация и укрепване на българската държавност и с чест ще изпълнява своята духовна мисия, ще стане истинско средище на тракийци, които ще се чувастват у дома си и ще участват активно в нашия организационен живот.

Искам да благодаря и на всички вас – заради отговорността ви да съхранявате безкористно и от сърце паметта и силата на българската национална идентичност.

Желая ви много здраве, енергия и вдъхновение!

С УВАЖЕНИЕ
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ

ОРИГИНАЛ НА ПОЗДРАВИТЕЛНИЯ АДРЕС:


НАЙ-ПОПУЛЯРНО

Почивка в Странджа