Текущи събития за ноември 2018

Съобщение за Общо събрание: Общо събрание на Тракийски Женски Съюз: 17 ноември 2018.

Съобщение за абонамент за в-к "Тракия" - в Български пощи, каталожен номер 759.

Във връзка с изготвянето на годишната план-програма за 2019 г, ТД "Стрнаджа" приканва своите членове да дадат предложения за мероприятия и чествания, които ще бъдат включени в календара на дейностите на Дружеството.

От ръководството

НАЙ-ПОПУЛЯРНО