ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.
Почивка в Странджа

План 2019

Утвърдил:
Стефан Колев
Председател на ТД “Странджа“
гр. Бургас


ПЛАН – ПРОГРАМА

За дейността на  Тракийско дружество ”Странджа” град Бургас през 2019 година.

План-програмата се посвещава на 175 годишнината
от рождението на Капитан Петко Войвода


Ι. Организационна дейност:

1. Заседание на УС за приемане на План – програма 2019 г.

Срок: до 31 януари
Отг.: Секретарят

2. Провеждане на заседания на УС, произтичащи по План – програма 2019 г., и по възникнали през годината организационни въпроси.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят и Секретаря

ІІ. Организационни задачи
1. Среща с председателите на тракийските дружества в региона, относно по-ефективна координация и поставяне на общи целеви задачи.
Срок: до края на м. януари
Отг.: Секретарят

2. Организиране на работни срещи между Управителният съвет на Дружеството, кметове и председатели на общински съвети в съставните на Бургаска област общини. /запознаване с План-програма 2019, ефективно сътрудничество/.

3. Организиране на съвместни работни срещи с ръководители и ръководства на  сходни организации и институции.


4. Поддържане постоянни връзки на Тракийско дружество “Странджа“ със местните и национални медии.
Срок: постоянен

5. Постоянно сътрудничество и разширяване на партньорските взаимоотношения на Тракийско дружество “Странджа“ с Общинските управленски структури, кметства и непартийни обществено-патриотични организации.
Срок: постоянен
Отг.: Председател и УС
       
6. Привличане на местният Бизнес в общи инициативи.
Срок: постоянен

7. Да се сформира екип за работа по проекти и оперативни програми, свързани с дейността на Дружеството.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят

8. Осъществяване на работни срещи между отделните  клубни секции в общината и тракийски дружества в региона.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят и УС, отговорници по секции

9. Посещения от ръководството на Тракийско дружество “Странджа“ по покана на тракийските секции и дружества в Бургас и Региона.
Срок: постоянен
Отг.: Секретарят

10. Провеждане на цикъл публични уроци, лектории и дискусии, посветени на   тракийската организация и  тракийски дейци.
Срок: целогодишен
Отговорници: Секретарят и отговорниците по секции

11. Представяне на  тракийската художествена самодейност пред културни и граждански институции.
Срок: постоянен


ІІІ. Основни  мероприятия

1. 6 ЯНУАРИ – 171 години от рождението на Христо Ботев. Поднасяне на венци и цветя пред паметника в Морската градина.

2. 20 ЯНУАРИ – Официално новогодишно тържество на ТД “Странджа“.

3. 6 ФЕВРУАРИ – Участие в тържествената програма на Община Бургас по повод 141 години от освобождението на града.

4. 19 ФЕВРУАРИ – Поднасяне на венци пред паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

5. 19 ФЕВРУАРИ – Поднасяне венци и цветя пред плочата на Учредителният конгрес на СТДБ.

6. 3 МАРТ – Участие в тържествената програма на Община Бургас по повод националния празник на Република България.

7. 8 МАРТ – Честване на международния ден на жената.

8. 26 МАРТ – Честване на деня на Тракия, като официален празник от Националния календар. 106 години от превземането на Одринската крепост.

9. 13 АПРИЛ – 10-та Национална инициатива-среща “Завръщане към корените“ гр. Бургас.

10. 4 МАЙ – Национален тракийски фолклорен събор ”Гергьовден” – гр. Поморие.

11. 6 МАЙ – Гергьовден в Одрин. Участие в храмовият празник на църквата    ”Свети Георги”.

12. 12 МАЙ – 75 години от кончината на тракийския писател Петко Росен, с. Росеново –  тракийска среща, съвместно с ТД “Лазо Лазов“ гр. Средец.

13. 21 МАЙ – Посещение на църквата ”Св.Св. Константин и Елена” в Одрин.

14. 18 – 19 МАЙ – Национален странджанско-тракийски събор “Фолклорен венец Божура” – гр. Средец.

15. 2 ЮНИ – участие в Национален тракийски младежки събор “Илиева нива“, Ивайловград.

16. 22 – 23 ЮНИ – Възспоменателна инициатива в Малкотърновско по повод годишнини на войводи, четници и видни тракийци –  Дико Джелебов, Пано Ангелов, Петър Драгулев, Димитър Арнаудов, Стоян Сталев Московът и др.

17. М. ЮЛИ – Екскурзия по селища на тракийските бежанци в Лозенградско и Одринско. По определен маршрут.

18. 6 АВГУСТ – Отбелязване на Преображенското въстание. Концерт на народния певец Лазар Налбантов в Летен театър гр. Бургас.

19. 17 – 18 АВГУСТ – Национално честване на 116 години от Илинденско-Преображенско въстание в м. Петрова нива.

20. 31 АВГУСТ – Национален събор “105 години от завръщането на малоазийските българи“ с. Свирачи.

21. 6 СЕПТЕМВРИ – 134 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

22. 14 СЕПТЕМВРИ – Национален фестивал “Пеем и танцуваме за Тракия“, Парк “Росенец“.

23. 22 СЕПТЕМВРИ – 111 години от обявяването на България за независима държава.

24. 18 ДЕКЕМВРИ – 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода. Поднасяне на венци и цветя, концерт.

25. Участие в мероприятия от културният афиш на града и общината, посветени на различни празници, бележити дати и годишнини.

26. Организиране на културно-опознавателни посещения от секции към ТД “Странджа“ гр. Бургас до родните места на предците им в Източна и Западна Тракия, тракийски събори и паметни тракийски обекти в страната.


Настоящата План-програма на Тракийско дружество ”Странджа” гр. Бургас за 2019г. е приета от Управителния съвет на заседание на 06.01.2019 г. с протокол № 1/06.01.2019

Стефан Колев, Председател на ТД “Странджа”

НАЙ-ПОПУЛЯРНО

Почивка в Странджа