СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТД "СТРАНДЖА"

!ВНИМАНИЕ: Поради усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от коронавируса Covid-19, българското правителство обяви извънредно положение в страната до 13 април 2020.

В тази връзка ръководството на ТД "Странджа" обявява, че СЕ ОТЛАГАТ ЗА СЛЕД 13 АПРИЛ всички предварително обявени мероприятия.

Напомняме на всички членове на дружеството да спазват указанията на правителството относно борбата с епидемията. Мийте често ръцете си с вода и сапун, избягвайте струпване на хора и пазете дистанция от поне 2 метра.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦР НА СТДБ

Предвид взетите извънредни мерки от правителството и с оглед да не допуснем рискове за здравето на участници в нашите мероприятия, тази година ЦР на СТДБ предлага на 26 март – Ден на Тракия, ДА НЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. Представители на ръководствата на СТДБ и на тракийките дружества да положат венци и цветя на паметните места, свързани с тази дата

Уведомяваме всички участници също и за решението с което СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНА ДАТА Националната инициатива-среща "Завръщане към корените", която трябваше да се проведе на 25.04.2020 г., Ивайловград. За новата дата всички членове на тракийските дружества ще бъдат уведомени допълнително.

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
 
 
 
Тракийско дружество "СТРАНДЖА", Бургас е организация на тракийските българи, приемник на дружество "Странджа", основано от Капитан Петко Войвода през 1896. Тракийско дружество "СТРАНДЖА" е член на Съюза на Тракийските дружества в България.

План 2019

Утвърдил:
Стефан Колев
Председател на ТД “Странджа“
гр. Бургас


ПЛАН – ПРОГРАМА

За дейността на  Тракийско дружество ”Странджа” град Бургас през 2019 година.

План-програмата се посвещава на 175 годишнината
от рождението на Капитан Петко Войвода


Ι. Организационна дейност:

1. Заседание на УС за приемане на План – програма 2019 г.

Срок: до 31 януари
Отг.: Секретарят

2. Провеждане на заседания на УС, произтичащи по План – програма 2019 г., и по възникнали през годината организационни въпроси.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят и Секретаря

ІІ. Организационни задачи
1. Среща с председателите на тракийските дружества в региона, относно по-ефективна координация и поставяне на общи целеви задачи.
Срок: до края на м. януари
Отг.: Секретарят

2. Организиране на работни срещи между Управителният съвет на Дружеството, кметове и председатели на общински съвети в съставните на Бургаска област общини. /запознаване с План-програма 2019, ефективно сътрудничество/.

3. Организиране на съвместни работни срещи с ръководители и ръководства на  сходни организации и институции.


4. Поддържане постоянни връзки на Тракийско дружество “Странджа“ със местните и национални медии.
Срок: постоянен

5. Постоянно сътрудничество и разширяване на партньорските взаимоотношения на Тракийско дружество “Странджа“ с Общинските управленски структури, кметства и непартийни обществено-патриотични организации.
Срок: постоянен
Отг.: Председател и УС
       
6. Привличане на местният Бизнес в общи инициативи.
Срок: постоянен

7. Да се сформира екип за работа по проекти и оперативни програми, свързани с дейността на Дружеството.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят

8. Осъществяване на работни срещи между отделните  клубни секции в общината и тракийски дружества в региона.
Срок: постоянен
Отг.: Председателят и УС, отговорници по секции

9. Посещения от ръководството на Тракийско дружество “Странджа“ по покана на тракийските секции и дружества в Бургас и Региона.
Срок: постоянен
Отг.: Секретарят

10. Провеждане на цикъл публични уроци, лектории и дискусии, посветени на   тракийската организация и  тракийски дейци.
Срок: целогодишен
Отговорници: Секретарят и отговорниците по секции

11. Представяне на  тракийската художествена самодейност пред културни и граждански институции.
Срок: постоянен


ІІІ. Основни  мероприятия

1. 6 ЯНУАРИ – 171 години от рождението на Христо Ботев. Поднасяне на венци и цветя пред паметника в Морската градина.

2. 20 ЯНУАРИ – Официално новогодишно тържество на ТД “Странджа“.

3. 6 ФЕВРУАРИ – Участие в тържествената програма на Община Бургас по повод 141 години от освобождението на града.

4. 19 ФЕВРУАРИ – Поднасяне на венци пред паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

5. 19 ФЕВРУАРИ – Поднасяне венци и цветя пред плочата на Учредителният конгрес на СТДБ.

6. 3 МАРТ – Участие в тържествената програма на Община Бургас по повод националния празник на Република България.

7. 8 МАРТ – Честване на международния ден на жената.

8. 26 МАРТ – Честване на деня на Тракия, като официален празник от Националния календар. 106 години от превземането на Одринската крепост.

9. 13 АПРИЛ – 10-та Национална инициатива-среща “Завръщане към корените“ гр. Бургас.

10. 4 МАЙ – Национален тракийски фолклорен събор ”Гергьовден” – гр. Поморие.

11. 6 МАЙ – Гергьовден в Одрин. Участие в храмовият празник на църквата    ”Свети Георги”.

12. 12 МАЙ – 75 години от кончината на тракийския писател Петко Росен, с. Росеново –  тракийска среща, съвместно с ТД “Лазо Лазов“ гр. Средец.

13. 21 МАЙ – Посещение на църквата ”Св.Св. Константин и Елена” в Одрин.

14. 18 – 19 МАЙ – Национален странджанско-тракийски събор “Фолклорен венец Божура” – гр. Средец.

15. 2 ЮНИ – участие в Национален тракийски младежки събор “Илиева нива“, Ивайловград.

16. 22 – 23 ЮНИ – Възспоменателна инициатива в Малкотърновско по повод годишнини на войводи, четници и видни тракийци –  Дико Джелебов, Пано Ангелов, Петър Драгулев, Димитър Арнаудов, Стоян Сталев Московът и др.

17. М. ЮЛИ – Екскурзия по селища на тракийските бежанци в Лозенградско и Одринско. По определен маршрут.

18. 6 АВГУСТ – Отбелязване на Преображенското въстание. Концерт на народния певец Лазар Налбантов в Летен театър гр. Бургас.

19. 17 – 18 АВГУСТ – Национално честване на 116 години от Илинденско-Преображенско въстание в м. Петрова нива.

20. 31 АВГУСТ – Национален събор “105 години от завръщането на малоазийските българи“ с. Свирачи.

21. 6 СЕПТЕМВРИ – 134 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

22. 14 СЕПТЕМВРИ – Национален фестивал “Пеем и танцуваме за Тракия“, Парк “Росенец“.

23. 22 СЕПТЕМВРИ – 111 години от обявяването на България за независима държава.

24. 18 ДЕКЕМВРИ – 175 години от рождението на Капитан Петко Войвода. Поднасяне на венци и цветя, концерт.

25. Участие в мероприятия от културният афиш на града и общината, посветени на различни празници, бележити дати и годишнини.

26. Организиране на културно-опознавателни посещения от секции към ТД “Странджа“ гр. Бургас до родните места на предците им в Източна и Западна Тракия, тракийски събори и паметни тракийски обекти в страната.


Настоящата План-програма на Тракийско дружество ”Странджа” гр. Бургас за 2019г. е приета от Управителния съвет на заседание на 06.01.2019 г. с протокол № 1/06.01.2019

Стефан Колев, Председател на ТД “Странджа”

НАЙ-ПОПУЛЯРНО